Besi Plat – SS400 / SPHC

Besi Plat Mega Baja

 

SIZE WEIGHT NOTE
1,20  mm x 4’ x 8’ 28,-   Kg
1,40  mm x 4’ x 8’ 33,-   Kg
1,50  mm x 4’ x 8’ 35,-   Kg
1,90  mm x 4’ x 8’ 44,5  Kg
2,00  mm x 4’ x 8’ 46,7  Kg
2,3    mm x 4’ x 8’ 54,-   Kg
2,60  mm x 4’ x 8’ 60,7  Kg
2,80  mm x 4’ x 8’ 65,3  Kg
2,90  mm x 4’ x 8’ 67,6  Kg
3,00  mm x 4’ x 8’ 70,-   Kg
3,20  mm x 4’ x 8’ 75,-   Kg
4       mm x 4’ x 8’ 93,3  Kg
4,50  mm x 4’ x 8’ 105,-  Kg
5       mm x 4’ x 8’ 117,-  Kg
6       mm x 4’ x 8’ 140,-  Kg
8       mm x 4’ x 8’ 187,-  Kg
9       mm x 4’ x 8’ 210,-  Kg
10     mm x 4’ x 8’ 233,-  Kg
12     mm x 4’ x 8’ 280,-  Kg
13     mm x 4’ x 8’ 303,-  Kg
15     mm x 4’ x 8’ 350,-  Kg
16     mm x 4’ x 8’ 373,-  Kg
18     mm x 4’ x 8’ 420,-  Kg
19     mm x 4’ x 8’ 443,-    Kg
20     mm x 4’ x 8’ 497,-    Kg
21     mm x 4’ x 8’ 490,-    Kg
22     mm x 4’ x 8’ 513,-    Kg
25     mm x 4’ x 8’ 583,-    Kg
28     mm x 4’ x 8’ 653,-    Kg
30     mm x 4’ x 8’ 700,-    Kg
32     mm x 4’ x 8’ 747,-    Kg
38     mm x 4’ x 8’ 887,-    Kg
50     mm x 4’ x 8’ 1.167,- Kg
65     mm x 4’ x 8’ 1.516,- Kg
75     mm x 4’ x 8’ 1.750,- Kg
100   mm x 4’ x 8’ 2.333,- Kg
Lihat Produk Lain tentang Besi Plat Besi Plat – SS400 / SPHC Besi Plat Bordes Besi Plat Putih Besi Plat SS400/A 283-C/BKI-A Besi Plat Stainless Plat Strip Tentang Besi Plat Besi Plat